This website uses cookies. Further use of this site will be considered consent. For more information about cookies view the Cookie Policy .
Close

This website is intended to provide health related educational information to an international audience, at the exclusion of United States residents.

Accept

IronDeficiencyDay.com is also available in the following countries:

Redakční prostor

Redakční prostor

Tiskový článek

Již brzy..

Zdroj informací
backgrounder Stáhněte si základní informace
Často kladené otázky
 • Proč je železo tak důležité?

  Železo je účastno v celé řadě metabolických procesů včetně přepravy kyslíku, syntézy DNA a produkce energie.1 V lidském těle je zapotřebí pro nomální fungování  mnoha systémů včetně srdce, svalů a červených krvinek. Rovněž hraje primární roli v imunitním systému 2, vývoji mozku 3,4 a v rozumových dovednostech.5

 • Co je nedostatek železa?

  Nedostatek železa je stav, kdy tělo nemá dostatek železa pro svoje normální potřeby.6 Může se objevit společně s anémií z nedostatku železa nebo i bez ní.6

 • Jak často se nedostatek železa vyskytuje?

  Deficit železa je velmi častý, vyskytuje se u jedné třetiny lidstva celosvětově.7 Je to jeden z mála nutričních nedostatků, který se běžně vyskytuje i v rozvinutých zemích.7 Více se vyskytuje u mladých žen, žen těhotných a u dětí mladších pěti let.8 Například v Evropě postihuje deficit železa až  33% mladých žen , až 77% těhotných a  48% dětí. Nedostatek železa je také často spojen s chronickými zánětlivými onemocněními.9

 • Co nedostatek železa způsobuje?

  Důsledky deficitu železa se u každého člověka projevují různě, může to být zhoršení celkového zdravotního stavu a pohody, ale také  zvýšená únava.10 Dokonce i v nepřítomnosti anémie nedostatek železa může být vysilující, způsobit znovu vzplanutí chronické nemoci, může vést ke zvýšené nemocnosti i úmrtnosti.6 U dětí může deficit železa významně negativně ovlivnit  motorický vývoj.11

 • Proč je důležité připomínat si Den Nedostatku Železa?

  Navzdory vážným důsledkům a vysokému výskytu, který deficit železa má, je stále málo často rozpoznán.12  Výsledkem je, že mnoho lidí si není vědomo, že jjejich zdraví je ohroženo.13,14 Dokonce někteří lidé, kteří mají znalosti o nedostatku železa, neumějí rozpoznat příznaky.15 Je to kvůli nedostatku povědomí, a proto se soustřeďujeme na vzdělávání o příznacích a důsledcích nedostatku železa, doporučujeme lidem, aby hovořili se svými ošetřujícími lékaři, pokud u sebe rozpoznají některý z příznaků.

Článek o médiích

Již brzy...

References

Hassan, Tamer Hasan et al. “Impact of Iron Deficiency Anemia on the Function of the Immune System in Children.” Medicine 95.47 (2016): e5395. PMC.

Peyrin-Biroulet L, et al. Guidelines on the diagnosis and treatment of iron deficiency across indications: a systematic review. Am J Clin Nutr.2015;102(6):1585-94.

3 Camaschella C. 2015. Iron‐deficiency anemia. N. Engl. J. Med. 372:1832–1843

4 Beard JL. Iron biology in immune function, muscle metabolism and neuronal functioning. J Nutr. 2001:568-580.

5 Pinero DJ, Connor JR. Iron in the Brain: An Important Contributor in Normal and Diseased States. Neurosci. 2000;6(6):435-453.

6 Cappellini MD et al. Iron deficiency across chronic inflammatory conditions: International expert opinion on definition, diagnosis, and management. Am J Hematol. 2017 Oct;92(10):1068-1078.

Auerbach M, Adamson JW. How we diagnose and treat iron deficiency anemia. Am J Hematol. 2016;91(1):31-38.

8 World Health Organisation. Iron deficiency anaemia. Assessment, prevention and control: A guide for programme managers. 2001. Available at URL: http://www.who.int/nutrition/publications/en/ida_assessment_prevention_control.pdf Last accessed: June 2018.

World Health Organisation. Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control. 2017. Available at URL: http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/anaemias-tools-prevention-control/en/. Last accessed: June 2018.

10 Fernando B, et al. A guide to diagnosis of iron deficiency and iron deficiency anemia in digestive diseases. World J Gastroenterol. 2009 Oct 7; 15(37): 4638-4643.

11 PubMed Health. Erythrocytes (red blood cells). Available at URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022014/. Last accessed: June 2018.

12 World Health Organization. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Available at URL: http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin.pdf. Last accessed: June 2018.

13 National Heart Lung and Blood Institute. How is Iron Deficiency Anemia Diagnosed. Available at URL: https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/ida/diagnosis. Last accessed: June 2018.

14 Elsayed M, et al. Transferrin Saturation: A Body Iron Biomarker. Adv Clin Chem. 2016;75:71-97.

15 Hercberg S, et al. Iron deficiency in Europe. Public Health Nutr. 2007;4(2b).

16 World Health Organisation. Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005. 2008. Available at URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43894/9789241596657_eng.pdf;jsessionid=9C613E2F4D481EDEB9DE07986AFCE0C7?sequence=1. Last accessed: June 2018.

17 Thachil J. Iron deficiency: still under-diagnosed? Br J Hosp Med. 2015;76(9):528-532.

18 Miller JL. Anemia: a common and curable disease. Cold Spring Harb Perspect Med. 2013 Jul; 3(7).

19 Caramelo L, Mezzacasa A and Kassebaum NJ. Iron Deficiency. Understanding perceptions of sufferers and the general public. EHA 21st Annual Congress, 9-12 June 2016, Copenhagen, Denmark

20 Patterson A, et al. Iron deficiency, general health and fatigue: Results from the Australian Longitudinal Study on Women’s Health. Qual Life Res.2000;9:491-497.

21 World Health Organisation. Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control. 2017. Available at URL: http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/anaemias-tools-prevention-control/en/. Last accessed: June 2018.

22 Zimmermann M, Hurrell R. Nutritional iron deficiency. Lancet. 2007;370:511-520.

23 Abbaspour N, et al. Review on iron and its importance for human health. J Res Med Sci. 2014;19(2):164-174.

24 Hurrell R, Egli I. Iron bioavailability and dietary reference values. Am J Clin Nutr. 2010;91:1461-1467.

25 Hunt JR. Bioavailability of iron, zinc, and other trace minerals from vegetarian diets. Am J Clin Nutr. 2003;78(3).

26 Waldmann A, et al. Dietary iron intake and iron status of German female vegans: results of the German vegan study. Ann Nutr Metab. 2004;48(2):103-8.

27 McDonagh T, Macdougall IC. Iron therapy for the treatment of iron deficiency in chronic heart failure: intravenous or oral? Eur J Heart Fail. 2015;17(3):248-62.

28 Favrat, B, et al. (2014). Evaluation of a single dose of ferric carboxymaltose in fatigued, iron-deficient women--PREFER a randomized, placebo-controlled study. PLoS One 9(4): e94217. eCollection 2014.

29 Nijrolder I, et al. Diagnoses during follow-up of patients presenting with fatigue in primary care. CMAJ. 2009;181(10):683-7.

30 Schieffer KM, et al. Association of Iron Deficiency Anemia With Hearing Loss in US Adults. JAMA Otolaryngol Neck Surg. 2017;(800).

31 Trost LB, et al. The diagnosis and treatment of iron deficiency and its potential relationship to hair loss. J Am Acad Dermatol. 2006;54(5):824-44.

32 Cashman MW, Sloan SB. Nutrition and nail disease. Clin Dermatol. 2010;28(4):420-5.

33 Whitfield A, et al. Iron Deficiency Anemia Diagnosed in Female Teenagers. J Family Med Community Health. 2015. 2(7): 1058.

34 Scully C. ABC of oral health: Mouth ulcers and other causes of orofacial soreness and pain. Bmj. 2000;321(7254):162-165

35 Barton JC, et al. Pica associated with iron deficiency or depletion: clinical and laboratory correlates in 262 non-pregnant adult outpatients. BMC Blood Disord. 2010;10:9. doi:10.1186/1471-2326-10-9.

36 Silber MH, et al. Willis-Ekbom Disease Foundation Revised Consensus Statement on the Management of Restless Legs Syndrome. Mayo Clin Proc.2013;88(9):977-986.

37 Brigham D, Beard J. Iron and thermoregulation: a review. Crit RevFood Sci Nutr. 1996;36(1040-8398):747-763.

38 Jankowska E, et al. Iron deficiency: an ominous sign in patients with systolic chronic heart failure. Eur Heart J. 2010;31(15):1872-80.

39 Fallah R, et al. Evaluation Efficacy of Ferrous Sulfate Therapy on Headaches of 5-15 Years Old Iron Deficient Children with Migraine. Iran J Pediatr Hematol Oncol. 2016;6(1):32-7.