This website uses cookies. Further use of this site will be considered consent. For more information about cookies view the Cookie Policy .
Close

This website is intended to provide health related educational information to an international audience, at the exclusion of United States residents.

Accept

IronDeficiencyDay.com is also available in the following countries:

O nedostatku železa

O nedostatku železa

Význam železa a nedostatku železa

Jednoduše řečeno, bez dostatku železa tělo nemůže fungovat. Je to základní předpoklad pro produkci červených krvinek a pro efektivní fungování srdce a svalů. 3  Železo také hraje zásadní roli v obraně proti infekcím a některým chorobám4, udržuje normální hladiny energie a zajišťuje normální fungování mozku5

Nedostatek železa znamená, jestli není v těle dostatek železa, tělo nemůže normálně fungovat.

Pokud jsou zásoby železa v těle nedostatečné (deficit železa) ovlivňuje to téměř všechny aspekty života jako jsou metabolismus, mentální a fyzické zdraví, pracovní produktivita a dokonce i sexuální funkce.4,  Světová zdravotnická organizace (WHO) konstatuje, že nedostatek železa může vést ke snížení fyzické výkonnosti až o 30%.

Anémie z deficitu železa

Nedostatek železa je hlavní příčinou anémie9 .Anémie z nedostatku železa se objevuje, když hladiny železa v těle jsou nízké, tělo již nemůže produkovat dostatek hemoglobinu k tvorbě zdravých červených krvinek10 .Hemoglobin je bílkovina ukrytá uvnitř červené krvinky, která  roznáší kyslík po celém těle, k jednotlivým tkáním, což je zásadní pro fungování celého organizmu11 .

 

 

Nedostatek železa nebo anémie z nedostaku železa?

Existuje klinický rozdíl mezi nedostatkem železa a anémii z nedostatku železa6 .Pokud máte deficit železa, neznamená to, že automaticky se vám vyvine anémie z nedostatku železa. Zda-li má někdo nedostatek železa a nebo anémii vyžaduje vyšetření krve, které prověří několik položek:  

Výskyt nedostatku železa

Nedostatek železa je u lidí velmi častý, celosvětově postihuje jednu třetinu obyvatel2. Je to jediný nutriční nedostatek, který se vyskytuje i v rozvinutých zemích2.  Nejčastěji se vyskytuje u mladých a těhotných žen a u dětí do pěti let. Například v Evropě nedostatek železa postihuje až 33% mladých žen, 77% těhotných žen a až 48% dětí15. Nedostatek železa se také často vyskytuje u pacientů s chronickými zánětlivými onemocněními.

Odhaduje se, že 37-61% pacientů s chronickým srdečním selháním, 24-85% s chronickým onemocněním ledvin  a 13-90% pacientů s chronickými záněty zažívacího traktu (IBD)6.

Povědomí

Navzdory vážným důsledkům a vysoké prevalenci  deficitu železa,  je to stav stále často nerozpoznán. Výsledkem je, že lidé nevědí o svém zdravotním problému a proč se necítí dobře. Dokonce i lidé, kteří jsou si vědomi svého deficitu železa, neumějí rozpoznat jeho příznaky.

Je to pro nedostatek povědomí, a proto se zaměřujeme na zvýšení znalostí o příznacích a důsledcích nedostatku železa, aby lidé o těchto příznacích hovořili se svými ošetřujícími lékaři. 

Podívejte se na Vyhledávač příznaků (Symptom Checker), abyste se seznámili s četnými a různorodými příznaky.

Důsledky

Projevy nedostatku železa se liší od osoby k osobě, ale mohou být spojeny s celkovým zhoršením zdravotního stavu, se zvýšenou únavou20. Dokonce i v nepřítomnosti anémie, deficit železa může způsobit celkové oslabení a znovu vypuknutí chronických onemocnění, což vede k zvýšené nemocnosti i úmrtnosti6. U dětí deficit železa může významným způsobem negativně ovlivnit vývoj rozumových funkcí a některých pohybových21.

Příčiny nedostatku železa

U lidí každého věku se může vyvinout nedostatek železa, ale v určitých fázích života, jak se mění životní styl, se může vyskytnout s vyšší pravděpodobností: